Muramte Falfala nujalaa haa muru muramte
Muramte Oromoon sirna qabaa muramte 
Sirni guyyaa qabaa muramte 
Guyyaan abbaa qabaa muramte 
Abbaan haqa qabaa muramte 
Haqa santu gahee muramte 
Halangee harkaan sigahee muramte 
Halangeen sitti kennamtee muramte 
Halangeen taayitaadhaa muramte 
Taayitaan tan ummataati muramte 
Ee qabsoon asgeenyee muramte 
Ummatumatu itti miidhame muramte 
Lubbuutu itti wareegamee muramte 
Dhiigatu itti dhangala’ee muramte 
Lammitu lafarraa buqqa’ee muramte 
Qarreefi Qeerrotu lafee itti cabee muramte
Hayyutu itti dhama’ee muramte 
Wayyutu itti hidhamee muramte 
Ummatumatu namaa muraa muramte 
Ummatumatu namatti muraa muramte
Injifannoon duuba hindeebituu muramte 

Waan arganne tikfannee waan hafe gaafannaa muramte
Tokko taanee tarkaanfannaa muramte
Tokkummaan jijjiirama arganne tikfannaa muramte
Tokkummatu humnaa muramte
Hummanni humna qabiu waan hunda qabaa muramte
waan muranne uumaan nuuf haa muru
Sun Toltu
Toltuun haa toltu.

Abdisa Bencha Jara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here