Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin


Haati ulfaa takka mallatoolee armaan gadii kana yoo mudateen ykn ofi irratti agarte hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa deemuu qabdi:
* Dhiigni qaamaa saalaatiin ykn gadaamessaa as bahu yoo jiraate.
* Dhangala’aan akka bishaanii yoo qaama saalaatii heddumaatee jigaa ykn uffata jalaa jiisaa jiraate.
* Qaamni ishee (harka, lukaa fi fuulli) yoo iita’aa dhufe.
* Bowwoo hamaan, ijji itti dimimmisuun, naannoo cinaacha mirgaa/lapheetti dhukkubbiin hamaan yoo jiraate.
* Of wollaaluun, qaamni ishee hargufamuun (ijji adiin olgaragaluun hoomachi afaanii jiguun).
* Hafuurri hanqachuun/hargansiisuun
* Daa’imni gadaamessa keessa jiru kan sosochi jalqabe yoo sosochiin sun xiqqaate ykn dhabame.
* Dhangala’aan foolii qabu kan qaama saalaatii as bahu fi hoo’i ol’aanaan yoo jiraate.Fayyaa ta’aa!

Ulfaadhaa, horaa, bulaa, deebanaa!

©Dr. Nuredin L.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here