Qubee Afaan Oromoo

0
1434

Qubee Afaan Oromoo


Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni baranna.

Qubee Gurguddaa, Qubee Xixiqqaa fi Lakkoofsota

Qubee Gurguddaa Qubee Xixiqqaa   Lakkoofsota Maqaa lakkoofsotaa

A

a   1 Tokko

B

b   2 Lama

C

c   3 Sadi

D

d   4 Afur

E

e   5 Shan

F

f   6 Jaha

G

g   7 Torba

H

h   8 Saddeeti

I

i   9 Sagal

J

j   10 Kudhan

L

l   30 Soddoma

M

m   40 Afurtama

N

n   50 Shantama

O

o   60 Jahaatama

P

p   70 Torbaatama

Q

q   80 Saddeettama

R

r   90 Sagaltama

S

s   100 Dhibba Tokko

T

t   500 Dhibba shani

U

u   1,000 Kuma tokko

V

v   5,000 Kuma shani

W

w   10,000 Kuma kudhani

X

x   50,000 Kuma Shantama

Y

y   100,000 Kuma dhibba

Z

z   1,000,000 Kitila tokko

Qubee Dachaa ykn Cimdii

Qubee Gurguddaa Qubee Xixiqqaa   Qubee irraa uumaman Fakkeenya

CH

ch   c fi h Barachuu

DH

dh   d fi h Dhadhaa

SH

sh   s fi h shaashii

NY

ny   n fi y nyaata

PH

ph   p fi h Kophaa

TS

ts   t fi s Tsabala

ZH

zh   z fi h Televizhiinii

 


Qubee Dubbifamaa, Qubee Dubbachiiftuu fi Qubee Ergisa

Qubee Dubbifamaa Qubee Dubbachiiftuu   Qubee Ergisaa
B b, C c , D d, F f, G g, H h, J j,
K k, L l, M m, N n, P p, Q q, R r,
S s, T t, V v, W w, X x, Y y, Z z
A a, E e, I i, O o, U u   P p, V v, Z z, TS ts, ZH zh

 


AFAAN OROMO – Oromo Language


Waliif Hiraa<share>
 • 460
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  460
  Shares
 •  
  197
  Shares
 • 197
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

DUUBDEEBII KENNI

Maaloo yaada kee barreessi
Maaloo! Maqaa keessan galchaa