Marsariitii AFAAN OROMOO


Ayyaanni irrechaa sirna Gadaa waliin wal qabatee waggota 3000 oliif kabajamaa akka ture hayyoonni seenaa ni himu.

Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti

Oromoonni naannoo golga laga Abbayyaa jiraatan malkaa Abbayyatti bahuun, kan gidduu gala biyyaa ammoo Hora Har-sadiitti bahuun kabajaa turan jedhu ...
Guutummaasaa>>
Obbo Jaatanii Diidaa qorataa aadaafi seenaa Oromoo

Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa?

Kaalaandarri Oromoo guyyaa fi ji'a lakkaa'uun alatti seenaa uummamaa fi wal duraa duuba uumama waaqaa of keessatti qabata jedhu Obbo ...
Guutummaasaa>>

Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti

'Google niyyuu kan isin jaallatu yoo namni hojii keessan jaallate qofa'. - Dubbisaa Barreessitoota keenyaan gahaa. Yeroo ammaa barreessitoota Toorarraa(Bloggers), ...
Guutummaasaa>>

‘Gabbaranii’ fuudhuun kabaja dubartii agarsiisaa?

Gabbaras jedhamu gonfaa, kennaan kun bifa meeshaafi qarshiitiin maatii ishee heerumtuutiif dhiyaata. Gabbarri maali? Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa ...
Guutummaasaa>>

Faaruu Loonii – afaan-oromoo.com

yaa Loonihoo
yaa loonihoo
yaa loonihoo
nagayaan oolihoo
Loontu maal hin taane
waan loonii maaltu badaa ta’ee Yaa ...
Guutummaasaa>>
Loading...