Walaloo Qubee


Walaloo


Walaloon Gosoota Afoolaa keessaa tokko ta’us bifa hedduun kan dhiyaatuudha.

Walaloo  ‪‎QUBEE‬
Eegaan Si Baree
Afaan Koo Fure

A:-Aa jedhee jalqabee qubee koo baradhe
B:-Biyya dhabee ture seenaarraa argadhe
C:-Cunqursaa alagaa kan bar hedduu baadhe
CH:-chee jechaa gulufee diina koo qoladhe
D:-Daranuu barachuuf hundee kootiif seenaa
DH:-Dhibee wallaalummaa utubaa dukkanaa
E:-Eboo waa qusanne hundaatti gadhiisee
F:-Faajjii walabummaa kiyyaa lafaa kaasee
G:-Gadaa saba kootii ijaaruuf deebisee
H:-Halagaan nu fixee nutti mootii ta’uuf
I:-Ija koo banadhee ufirraa ittisuuf
J:-Jiruun awwaalamnee namaa gadi hin taanee
K:-Kiyyoon nu dhukkubdee ba’aa nyaaphaa baannee
L:-Lallabnee iyyanne hundaan tokko taanee
M:-Mallattoo tukkummaa sirna wal qixxummaa
N:-Numa addaan facaasee nurraa fayyadamaa?
NY:-Nyaaphaan fira taane osoo beeynu diinummaa
O:-Afaan Oromoo qabna afaan saba bal’aa
P:-Polotikaaf seenaa ittiin qindeeffanna
PH:-paatti aane dhufa isaan phaadha jenna
Q:-Qubee liqii qabne barree wal barsiifna
R:-Roorroo daba halagaa ufirraa buqqifna
S:-Seenaa keenna dhiifnee kan halagaa baruun
Sh:-Shira nutti deemu osoo ilaan garru
T:-Tooftaa jirre baasee yoomuu nu gowwoomsuun
U:-Ummata isa caaluun hin jiru jedhanii
V:Vaayrasii ta’anii qaama nu fixanii
W-Wallaalaa nuu jedhu hayyuu keenna fixanii
X-Xurii doofummaatiin sammuu nu duuchanii
Y:-Yoo inni mormate yakkamaa godhanii
Z:Zowdii wal dhaalchisuuf numarra taa’anii?

 


Qubee Afaan Oromoo>>

 


AFAAN OROMO – Oromo Language