Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota...

Aadaa - Duudhaa

In the 1960s, it was not the concept of Oromoness (hereafter Oromumma) which was conceptually debated. It was Ethiopia and who constitutes Ethiopian which...

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Feesbuukii Afaan Oromoo

Himata Rogeeyyii Oromoo heddu kan Eenyummaan Feesbuukii, Fuulli Feesbuukii, fi Yuutuubiin jalaa cufame irraa ka'eetu qabatama beeku tokko ummata keenna hubachiisuu barbaade: - Dar....

Aadaa - Duudhaa

Introduction It has become evident since recently that the Oromo across religious, political and geographical boundaries have converged together in celebrating an annual ritual/festival...

Uncategorized

      <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLh_zpveTcaz1vmTaum90FRFlONIibmdWJ” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe> Hamma Dubbifame: 655

Hayyoota Oromoo

Obbo Baaroo Tumsaa yaada jijjiirama gurguddaa burqisiisuun nama morkataa hinqabne ture - Seenaa Jireenyaa fi Imala Qabsoo Oromookeessatti Qabsaayaa gameessa Oromoo Obbo Baaroo Tumsaa

Afaan Oromoo

Tajaajila Hiikkaa Feesbuukii Afaan Oromoo | Afaan Feesbuukii gara Afaan Oromoo Jijjiirachuu | Gorsa Hiikkaa Feesbuukii | Maxxansa Feesbuukii Afaan Hedduu Yeroo tokko Maxxansuu

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan...

Afaan Oromoo

Bara 2017 irraa kaasee Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata guddaa Idil-Addunyaa, Feesbuukii akka tahu gaaffii hayyootni Oromoo gaafataniin kan eegale, Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo...

Barnoota

Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo Jawar Mohammed, Yaya Beshir fi Dr.Abduselam Hiikkame